a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
  • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • - obrony w sprawach karnych,
  • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
  • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu

Zakres usług

Radca KLEIN > Zakres usług

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem 

– Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

iko_rodzinne

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

iko_handlowe

Prawo Gospodarcze i Handlowe

iko_pracy

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

a
a

REJESTRACJA SPÓŁEK W KRS

Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wymaga złożenia wniosku do sądu. Można to uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie. Dla jego skuteczności konieczne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie wymaganych dokumentów i opłacenie go.

owiedz się więcej

ROZWÓD

Rozwód może być orzeczony, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tzn. pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Sąd może uznać, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładowi pożycia, winni są oboje lub, że winę ponosi tylko jeden z małżonków.

dowiedz się więcej
a
a

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę.

dowiedz się więcej

WYPADEK W PRACY

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje od ZUS-u jednorazowe odszkodowanie. Ponadto pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości nie pokrył.

dowiedz się więcej
a
a

ODWOŁANIE OD DECYZJI

Od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej przysługuje odwołanie, które wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na jego wniesienie wynosi czternaście dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.

dowiedz się więcej

OBRONA OSKARŻONEGO

Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do obrony. Prawo to może być realizowane na dwa sposoby – jako aktywne uczestniczenie w procesie karnym i korzystanie z pomocy obrońcy ustanowionego na potrzeby toczącego się postępowania karnego. Oskarżonemu przysługuje m.in.: prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

dowiedz się więcej
a