a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
  • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • - obrony w sprawach karnych,
  • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
  • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

Zasady współpracy

Radca KLEIN > Zasady współpracy
a

W naszej działalności kierujemy się dbałością

o zachowanie najwyższych standardów

świadczenia pomocy prawnej oraz zasad wynikających z ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług i budowania zaufania.

Przed zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej dokonamy wstępnej analizy prawnej każdej sprawy. Jeżeli Państwa sprawa wymaga poniesienia opłat i wydatków sądowych związanych z udziałem w postępowaniu sądowym przedstawimy Państwu symulację kosztów, które wiążą się z wdaniem w spór sądowy i jego dalszym przebiegiem.

Dbamy o dotrzymanie terminów ustalonych z Klientem. Wiemy, jak ważna dla sprawnego funkcjonowania podmiotu jest terminowość działania radcy prawnego.

 

Stosownie do oczekiwań Klienta przekazujemy sprawozdania o zaawansowaniu sprawy, aby miał on pełną wiedzę o sposobie i etapie jej załatwiania.

 

Po zakończeniu sprawy, dokonamy dokładnego rozliczenia jej kosztów oraz wydamy na Państwa życzenie całość dokumentacji związanej z jej prowadzeniem.

Świadczone przez kancelarię usługi charakteryzuje najwyższa jakość i profesjonalizm, ale również i niewygórowane wynagrodzenie, adekwatne do sytuacji finansowej Klientów. Każdy Klient może mieć wpływ na indywidualne ukształtowanie wynagrodzenia należnego radcy prawnemu za świadczoną na jego rzecz pomoc prawną, jak i na sam wybór formy systemu rozliczeń.

Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium oraz wydatki.

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalania co do zasady jest ustalana przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego lub nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.

WYNAGRODZENIE ZA PORADĘ PRAWNĄ

koszt udzielenia porady prawnej jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem wynagrodzenie za poradę prawną jest zaliczane w poczet wynagrodzenia za dalsze prowadzenie sprawy.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA PROWADZENIE POJEDYNCZEJ SPRAWY

w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowanie sądowe ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego, która obejmuje wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, jak również przygotowywane w toku postępowania pisma procesowe.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

ten system rozliczeń jest skierowany głównie do przedsiębiorców i przewiduje stałą, miesięczną kwotę wynagrodzenia. Korzyścią wyboru systemu ryczałtowego jest optymalizacja kosztów Klienta w sytuacji stałego, cyklicznego występowania spraw kierowanych do profesjonalnej obsługi prawnej. Końcowe rozliczenie wszystkich obsługiwanych w ramach systemu ryczałtowego spraw Klienta w danym miesiącu będzie niższe niż w przypadku wyboru systemu wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie pojedynczej sprawy.

SYSTEM WYNAGRODZENIA ZA SUKCES

tzw. success fee, proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.