a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
  • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • - obrony w sprawach karnych,
  • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
  • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

Zastrzeżenia prawne

Radca KLEIN > Zastrzeżenia prawne
a

Ogólne warunki używania Strony WWW Kancelarii Radcy Prawnego Marty Klein w Katowicach

Właściciel witryny Radca-Klein.pl

Właścicielem witryny internetowej jest Marta Klein, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Klein

Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada Radca Prawny Marta Klein oraz ewentualnie osoby, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu

a

Warunki ogólne używania „Strony WWW” Strony

Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje czy usługi prawne. Aby uzyskać informacje o powyższych usługach bądź takie usługi uzyskać, należy skontaktować się z Kancelarią Radcy Prawnego Marta Klein w Katowicach.

Dane podstawowe zamieszczone w serwisie internetowym www.radca-klein.pl mogą być chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Radcy Prawnego Marty Klein lub innych osób.

Treści wybranych podstron (w szczególności takie jak metody, know-how, procedury, procesy, techniki, koncepcje, pomysły, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki graficzne, grafiki, i inne informacje umieszczone lub opisane na podstronach) mogą być chronione prawem własności intelektualnej i stanowić przedmiot własności lub innych praw.

Stosowanie określonych przepisów prawa może się różnić w zależności od wystąpienia określonych faktów lub okoliczności im towarzyszących. Kancelaria Radcy Prawnego Klein nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela rękojmi, ani nie gwarantuje, że Strona będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów, pominięć lub bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów).

Korzystanie z serwisu internetowego www.radca-klein.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

a

Warunki użytkowania serwisu

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w niniejszym serwisie internetowym w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej.

Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego elementów – nawet niechronionych – których pobranie mogłoby spowodować szkodę dla właściciela niniejszej strony lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody Radcy Prawnego Marty Klein na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji, prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.radca-klein.pl, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na następujących zasadach: 1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek; 2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwołanie do serwisu internetowego poprzez podanie źródła w postaci www.radca-klein.pl – Radca Prawny Marta Klein Katowice.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Radcy Prawnego Marty Klein, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym www.radca-klein.pl z zastrzeżeniami, o których mowa powyżej.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.radca-klein.pl jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Marty Klein.

Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych na stronie stanowi własność ich autorów lub firm. Radca Prawny Klein Marta nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631, t.j. z późn. zm.).

Otrzymując dostęp do stron www.radca-klein.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

a

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI RADCY PRAWNEGO MARTY KLEIN

Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Radcę Prawnego Martę Klein działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Radca Prawny Klein Marta nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem: 1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych, 2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Informacje zawarte na Stronie są dostępne w aktualnej formie i treści bez ponoszenia przez Kancelarię Klein Marty jakiejkolwiek odpowiedzialności i objęcia jakąkolwiek rękojmią, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w szczególności co do dokładności, aktualności i kompletności.

a

Obowiązywanie zasad

Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

Radca Prawny Klein Marta ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich zastosowanie będzie miało miejsce od dnia ich opublikowania.